Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah SWT, Al-Fadil Mursyid sempat meluangkan jadualnya yang padat untuk melawat Madrasah Ibnu Mas'ud. Segala amanat dan nasihat yang disampaikan dalam perbincangan dengan pengurusan madrasah akan kami laksanakan. Semoga Allah memberkahi bumi waqafan ini dengan para ulama yang tawadu' dan dekat denganNya.