Kuliah Bulanan Ustaz Hanafiah Abdul Razak, Pegawai Falak Syarie Jabatan Mufti Kerajaan Negeri
Johor