PENGAMBILAN PELAJAR TAHFIZ SESI 2015

Unit Pusat Tahfiz Madrasah Ibnu Mas'ud

Syarat Kemasukan:
(i) Lelaki berumur 13 tahun
(ii) Min 3A UPSR/UPSRI
(iii) Boleh membaca al Qur'an dan Jawi dengan baik
(iv) Lulus temuduga


Hubungi 017 777 2730.

Dalam tempoh 3 tahun, pelajar dijadualkan untuk menyempurnakan hafazan 30 juzuk al Qur'an dan matan-matan asas:
(i) Tajwid - Matan Jazariyyah
(ii) Ilmu Mustolah - Matan al Baiquniyah
(iii) Aqidah - Matan Jauharatut Tauhid
(iv) Usul Fiqah: Matan al Waraqat
(v) Nahu: Matan al Ajurumiyah
(...) Sorof: Matan al Amtsilah at Tasyrifiyyah
(...) Fiqah: Matan al Ghoyatu wa Taqrib
(...) Hadith: Matan Arba'in Nawawiyah
(...) Bahasa Inggeris

Selepas 3 tahun, pelajar akan ditawarkan untuk menyambung pengajian ke peringkat 'Aliyyah. Dalam tempoh itu, pelajar akan dikelolakan untuk mengambil SPM dan STAM sebagai persediaan bagi melanjutkan pengajian di universiti dalam atau luar negara.

Bersama kita melahirkan generasi ulama yang akan menerangi ummah.